BRISK Consulting, s.r.o.

 Obsah stránok :

  • Vedenie administratívy

VEDENIE ADMINISTRATÍVY

Hlavné outsourcingové služby


  • zavedenie evidencie dokumentov (spisový poriadok)
  • organizácia obehu dokladov
  • vydávanie vnútropodnikových smerníc
  • styk s orgánmi štátnej správy a vybavovanie bežných záležitostí