BRISK Consulting, s.r.o.

  Obsah stránok :
  • Pracovníci a mzdy

PRACOVNÍCI A MZDY

Hlavné outsourcingové služby:

  • vedenie evidencie pracovníkov (vstup a výstup, druh pracovného pomeru, dochádzka, čerpanie dovoleniek a iného voľna a pod.)
  • výpočty miezd, odvodov a daní za pracovníkov i za organizáciu
  • vydávanie potvrdení o zárobku
  • vyhotovenie prevodných príkazov na mzdy, odvody a dane
  • vyhotovenie podkladov pre zúčtovanie miezd v účtovníctve
  • vykonanie predpísaných koncoročných zúčtovaní
  • styk so Sociálnou poisťovňou a so zdravotnými poisťovňami
  • zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa platných predpisov