BRISK Consulting, s.r.o.

 Obsah stránok :

  • O outsourcingu

OUTSOURCING

je vykonávanie niektorých administratívnych činností pracovníkmi inej organizácie namiesto pracovníkov vlastných. Asi najznámejšími činnosťami tohto charakteru sú účtovníctvo a spracovanie miezd, ale metódu outsourcingu možno rozšíriť takmer na všetky oblasti podnikovej administratívy, ktoré nepatria do hlavnej činnosti organizácie.

Outsourcing umožňuje:
  • zvýšiť celkovú úroveň týchto činností tým, že ich výkon je zverený špecializovaným vysokokvalifikovaným pracovníkom
  • odstrániť zaťaženie vlastných pracovníkov neproduktívnymi činnosťami a uvoľniť ich na vykonávanie činností, z ktorých plynú organizácii príjmy.
PONÚKAME

zmluvné zabezpečenie outsourcingu vybraných administratívnych činností buďto našimi vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi našich zmluvných subdodávateľov.