BRISK Consulting, s.r.o.

 Obsah stránok :

 • Účtovníctvo

ÚČTOVNÍCTVO

Hlavné outsourcingové služby

 • kontrola správnosti vedenia prvotnej evidencie
 • vedenie prvotnej evidencie vo vybraných prípadoch
 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vypracovanie ročných uzávierok
 • vyhotovenie účtovných výkazov
 • vyhotovenie priznania k dani z príjmov
 • vyhotovenie priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vyhotovenie ostatných daňových priznaní a výkazov
 • styk s daňovými úradmi