BRISK Consulting, s.r.o.

 Obsah stránok :

  • Údržba počítačov a sietí

ÚDRŽBA POČÍTAČOV A SIETÍ

Hlavné outsourcingové služby


  • nákup a inštalácia výpočtových zariadení
  • uvádzanie nových výpočtových zariadení do prevádzky
  • technická údržba počítačov a sietí v dohodnutých intervaloch
  • údržba pamäových médií
  • čistenie monitorov a ostatného príslušenstva počítačov
  • zabezpečovanie pripojenia na internet
  • oživenie elektronickej pošty
  • ďalšie aktivity po vzájomnom dohovore